В рубриката „Вашите консултации” консултантът по трудовоправни въпроси Иван Димитров ще разгледа проблемите около прилагането на гражданския закон по неуредени въпроси на имуществената отговорност на работодателя съгласно чл. 200, чл. 201 и чл. 202 от Кодекса на труда