В рубриката «Вашите консултации» сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще започне темата за правните средства за защита срещу незаконно уволнение на работника или служителя.