В рубриката «Вашите консултации» синдикалистът Иван Димитров ще разгледа темата за прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.