В рубриката „Вашите консултации“ сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще продължи темата за прекратяване на трудовия договор и съдържанието на трудовия договор за допълнителен труд. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.