Сътрудникът по трудовоправните въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров продължава темата за прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работодателя по чл. 328 ал. 1 т.10 буква „а” от КТ, а подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.