В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправни въроси към КНСБ Разград Иван Димитров продължава с въпросите по прекратяването на трудовия договор от работодателя без предизвестие и днес ще разгледа два случая. Подробностите – в прикачения звуков файл.