В рубриката „Вашите консултации” консултантът по трудовоправни въпроси Иван Димитров ще разгледа въпроса за представителите на работниците и служителите в предприятието. Подробностите – в прикачения звуков файл.