В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправни въпроси Иван Димитров ще разгледа темата за социално, битово и културно обслужване на служителите и работниците в предприятията.