В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът ни по трудовоправни въпроси Иван Димитров ще разгледа темата за ревизионната книга за констатациите и предписанията на контролните органи по спазването на трудовото законодателство.

Подробностите очаквайте – в прикачения звуков файл.