Консултантът по трудовоправни въпроси Иван Димитров ще разгледа темата за установяването на трудовия стаж по правораздавателен ред. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.