В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще разгледа въпроса за бригадната отговорност на работника или служителя, регламентиран в Кодекса на труда. Подробностите – в прикачения звуков файл.