В рубриката „Вашите консултации“ сътрудникът по трудовоправни въпроси Иван Димитров ще разгледа темата за трудовото досие на работника или служителя.