В рубриката „Вашите консултации“ сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще разгледа темата касаеща дискриминационни критерии при упражняване правото на труд съгласно Конституцията на Република България, Кодекса на труда и Закона за защита от дискриминация. Подробностите – в прикачения звуков файл.