В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправните въпроси към Регионалния съвет на КНСБ Разград Иван Димитров ще разгледа въпроса за прекратяването на трудовия договор от работодателя с предизвестие, когато предприятието или неговото поделение се местят в друго населено място или местност, а работникът отказва да се премести. Подробности за тази хипотеза намерила правна регламентация в Кодекса на труда може да чуете в прикачения звуков файл.