В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправни въпроси Иван Димитров ще разгледа темата за правната уредба и основните характеристики на стачката – подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.