В рубриката „Вашите консултации” сътрудникът по трудовоправни въпроси към КНСБ Разград Иван Димитров ще разгледа въпроси касаещи отговорността на работодателя около задържане на трудовата книжка на работника или служителя. Подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.