През 2015 година е поддържан ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните заболявания, показват обобщените данни на Регионалната здравна инспекция- Разград.

Проучени са 412 огнища и 405 заразно болни. Наблюдавани са 1299 контактни лица, от които лабораторно изследвани са 131 (3 с положителен резултат).

С цел осъществяване и контрол на профилактичните и противоепидемични мерки в огнищата на остри заразни болести, са извършвани епидемиологични проучвания до 24 – ия час след съобщаване, за предприемане на адекватни своевременни мероприятия в огнищата.

През миналата година не са регистрирани случаи на ваксинопредотвратими заболявания – морбили, рубеола и епидемичен паротит. Има регистриран 1 случай на коклюш, на лице на възраст над 60 г.

Общата инфекциозна заболяемост за Разградска област през 2015 г. е 925 болни.

Обликът на инфекциозната патология през 2015 г. се определя от двете най-разпространени инфекции: варицела – 478 болни и ентероколити – 235 болни. Статистиката показва, че това са 77,08% от всички заразни болести, уточняват от здравната инспекция.