Учебно-спортно занятие на Детска педагогическа стая се проведе на 4 юни в спортната зала на град Завет В състезанието „Ваканция здравей! Да играем безопасно!“ взеха участие ученици от пети и шести клас от четири учебни заведения в община Завет – Брестовене, Веселец, Сушево и Острово.

Състезанието започна с викторина, съдържаща въпроси от различни рискови области – безопасно поведение на пътя, насилие и агресия, безопасен интернет. Участниците трябваше да отговарят по изучавани теми, свързани с дейността на Охранителна, Пътна и Териториална полиция, както и по линия яна пожарна безопасност. След това отборите се състезаваха да подредят правилно пъзел – пътен знак, да определят вида и значението му. Учениците показаха знания и умения за работа в екип и в последвалата щафетна игра.

Инспектор Детска педагогическа стая Мирослав Минев призова децата да играят безопасно и да предадат своите знания на връстниците си. Всеки отбор получи грамоти и награди за отличното си представяне.

Състезанието отбеляза началото на лятната ваканция за децата и е заключителен етап от Националната програма „Работа на полицията в училищата“, по която инспекторите Детска педагогическа стая в областта работят от 2001 година. Целта на инициативата е да популяризира превантивната работа на полицейските служители в училищата.