Сряда, 21.10.2015 г.:
На 21.10.2015 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гара Разград – „Птицекланица“; с. Стражец“ – бивш склад на НАПС; фирма „Абритус“, ТП „АБЦ-1“ и ЕТ „Тонка Йорданова“.
На 21.10.2015 от 14:00 ч. до 15:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Исперих – улици „Д. Чинтулов“, „Беласица“, „Осогово“, „Дунав“, „П. Банков“, „Ропотамо“, „Янтра“, „Лом“, „Вит“, „Места“, „Хан Крум“, „Хан Кубрат“, „Огоста“, „Бистрица“; част от „Росица“, „В. Левски“, „Милин камък“, „Хр. Ботев“, „Ахинора“, „Г. Милев“, „Хр. Смирненски“, „Ц. Церко вски“, „Д. Полянов“, „Гагарин“, „Панега“, „Осогово“, „Скът“, „Шести септември“, „Л. Димитрова“, „В. Тинчев“, „Лудогорие“, „Цар Освободител“, „Х. Димитър“, „Б. Савов“, „П. Волов“, „З. Стоянов“, „А. Кънчев“, „К. Кръстев“, „С. Румянцев“, „Д. Михайлов“, „Стара планина“, „Бачо Киро“ и „Раковски; ж.к. „Васил Априлов“; ТП „САС“, ТП „Сердика“, ТП „Леарна“, ТП „Строителна“, ТП „Оранжерия“, ТП „ЗРЧ“, ТП „Добруджа“, ТП „ПС Юг“, ТП &qu ot;ВТП Адонис“, ТП „Петрол“, ТП „ПС Хладилник“, ТП „Зърнени“, ТП „В. Тинчев“, ТП „ОКС“ и ТП „Керамика“.
На 21.10.2015 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Исперих – улиците „А. Кънчев“, „Ц. Церковски“, „С. Румянцев“, „Хаджи Димитър“, „З. Стоянов“, „П. Волов“, „Д. Михайлов“, „Бачо Киро“; част от „Б. Савов“, „И. Кръстев“, „Л. Каравелов“, „Хр. Смирненски“, „Гео Милев“; ТП „ПС Юг“, ТП „Адонис“, ТП „Зърнени“, ТП „Хладилник“, ТП „Петрол“, ТП „ОКС“, ТП &qu ot;В. Тинчев“ и ТП „Керамика“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:30 ч. в районите на улиците „Дунав“, „Росица“, „П. Банков“, „Ропотамо“, „Д. Чинтулов“, „Въча“, „Росица“, „Камчия“, „6-ти септември“, „Родопи“, „Тимок“, „Тунджа“, ж.к „В. Априлов“, „Хан Аспарух“, „Руен“, „Арда“, „Рила“, „Бузлуджа“, „Черни връх“, „Янтра“, „Лом“, „Места“, „Вит“, „Искър“, „Панега“, „Арда“, „Милин Камък“, „Хр. Ботев“, „Гагарин“, „Гео Милев“, „Ахинора“, „С. Румянцев“; ТП „САС“, ТП „Сердика“, ТП „Леярна“, ТП „Строителна“, ТП „Оранжерия“ и ТП „Стопански двор“.
На 21.10.2015 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ТП „Хъш“, ТП „Езеро“, ТП „Исперихски път“; ул. „Северен булевард“ 1; Вилна зона – Разград; „БКС“ и „Бутални болтове“.
На 21.10.2015 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – Бизнес зона „Перистър“, ул. „Казанлък“, Бивш военен завод, ул. „Перистър“ 4, ТП „Трансимпекс“, ТП „ЕМЗ“ и ТП „Кварц“.
На 21.10.2015 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Юпер, с. Сеслав и с. Черешево.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на кв. „Дряново“ – част от ул. „Н. Хикмет“, „Вихрен“, „Спартак“, „Тимок“, „Родина“; част от ДЗС-Кубрат; с. Горичево, с. Божурово и с. Звънарци.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.
Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 16161