За трета поредна година Българско философско общество организира Национален ученически конкурс – „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи“ – за ученици от 8 до 12 клас. Необходимо е текстовете да са лично размишление, в обем до 10 страници, файлов формат PDF. Провежда се в два етапа: училищен – до 31.01.2017 г. и национален– до 15.02.2017 г.

На училищния етап текстовете се оценяват от комисия, определена от директора на училището.
За участие в националния етап се класира по един ученик от училище

Творбите трябва да съдържат три имена на участника, e-mail, клас, училище, град, научен ръководител.

На първенците в конкурса се дават следните награди:
а) за ученици: първа награда – 300 лв., втора награда – 200 лв. и трета награда – 100 лв.
b) за учители: първа награда – 300 лв., втора награда – 200 лв. и трета награда – 100 лв.

Конкурсът се организира, за да насърчи философското осмисляне на темите за България, родина, национална идентичност и жизнен път.
Организаторите уточняват, че церемонията по награждаването ще бъде свързана с националния празник на Република България.