Благодарение на възобновеното членство на Областна администрация Разград в Асоциация „Еврорегион Данубиус“ „Раломекс“ АД в град Завет днес бе домакин на редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група (СБРЗРГ). Темата на форума бе: „Раломекс” АД, град Завет – производител на машини за модерно земеделие”. Съвместната българо-румънска земеделска работна група представлява механизъм за трансгранично сътрудничество между български и румънски институции и производители в сферата на земеделието. Инициативата има вече 12-годишни традиции и се случва в рамките на Асоциация „Еврорегион Данубиус“.

  Участие в заседанието взеха областните управители на областите Разград и Русе Драгомир Златев и Анатоли Станев, заместник-председателят на Окръжния съвет в Гюргево и председател на СБРЗРГ Кристиян Анкулеску, кметът на община Завет Ахтер Велиев, ръководители на териториални структури на Министерството на земеделието и храните в двете области, както и на сходни институции от окръг Гюргево, представители на Съюза на дунавските овощари и други заинтересовани страни.

   Драгомир Златев приветства участниците в работната среща и изрази мнение, че форумът се е утвърдил като ефективен инструмент за създаване на нови контакти между фермери и производители на селскостопанска техника от България и Румъния, както и за обмяна на добри практики на регионално и национално ниво.

Главният инженер на „Раломекс“ АД Рашид Узунов направи презентация на историята на дружеството –  наследник на Машиностроителният завод в град Завет. Той изведе като силна страна на завода добре развитата иновационна дейност. Предприятието има представителство в Гюргево и произвежданите в завода машини се радват на голям интерес в Румъния.

Обсъдени бяха възможностите за национално и европейско финансиране в сферата на земеделието и животновъдството.

След заседанието инж. Узунов представи на място пред участниците във форума етапите на производствения процес, като акцентира върху модерните машини, голяма част от които са закупени по реализираните от дружеството над 10 проекта по оперативните програми. Особен интерес предизвика изражданата в момента фотоволтаична централа за нуждите на завода от електроенергия. Силно впечатление направи и Музея на плуга, изграден на територията на предприятието.

Изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева определи заседанието като интересно и ползотворно. Тя благодари на областния управител Драгомир Златев и на ръководството на „Раломекс“ АД за добрата организация.