Приключи предоставянето на хранителни пакети за подпомагане на хората в Разградска област. Помощи получиха хора в крайна нужда, които са включени като допълнителна целева група. В списъците за Разградска област бяха включени 721 правоимащи, от които индивидуални хранителни пакети получиха 719 души на стойност над 53 000 лева, съобщи д-р Мария Пеева, председател на Областния съвет на БЧК Разград. Сред тях са хора, които са получавали топъл обяд от общини, възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, хора, ползващи патронажна грижа и такива с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина. Хранителните пакети достигнаха до домовете на правоимащите благодарение на доброволци и служители на Българския червен кръст, кметове на населени места и служители на социалните патронажи в областта. От името на Областния съвет на БЧК д-р Пеева изказва искрената си благодарност за ползотворното партньорство между БЧК – Разград и всички общински администрации в областта, на ръководните състави на общинските червенокръстки организации в региона. Те съвместно работиха в полза на хората, които се нуждаят от подкрепа в този труден за всички ни момент. Специална е благодарността на Областния съвет на червенокръстката организация към всички пряко ангажирани с изпълнението на програмата – доброволците, служителите на БЧК, служители на общините, за отзивчивостта, разбирането на човешките проблеми, отдадеността и отношението, което проявиха към потребителите.