Близо 8500 човека са получили подкрепа от Българския червен кръст в Разград през миналата година. От тях 594 са деца, сочи отчетът на Областния съвет на БЧК. Хуманитарна помощ през отчетния период със средства по оперативните програми по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е предоставена на 7482 нуждаещи се от региона. По програма „Топъл обяд“ с функциониращи 11 трапезарии на територията на областта топла храна всеки учебен ден е била осигурена на 231 ученици. Други две деца са подкрепени финансово от Националния фонд за подпомагане на деца, пострадали от пътни инциденти. Хранителни пакети са предоставени на 300 деца в риск и 200 социално слаби семейства. Към момента БЧК поддържа необходимия резерв за незабавна реакция за подпомагане на 44 пострадали при бедствия семейства, отчетоха от хуманитарната организация.

Успоредно с раздаването на основни хранителни продукти, през 2019 г. доброволци на организацията са осъществили и мащабна здравно-просветна и социална дейност по различни теми – здравословно хранене, социално значими заболявания и отражението върху тях на здравословния начин на живот, планиране на семеен бюджет, предоставяни от Агенция „Социално подпомагане“ социални услуги, подготовка и помощ при бедствия и други. Проведени са били 128 групови и индивидуални консултации, в които са обхванати 2692 души.

Основен акцент в работата БЧК-Разград е продължила да бъде и промоцията на безвъзмездното кръводаряване, като са проведени 45 на обучения сред младите хора, които са достигнали до 649 участници. Курсове по оказване на първа долекарска помощ пък са преминали 1106 кандидат-шофьори.

На срещата бе посочено, че в състава на областната червенокръстка организация влизат седем общински структури и 117 дружества, като през 2019 година броят на регистрираните членове е 3 305. Доброволците към БЧК са 388, а към Българския младежки червен кръст – 126. Те са инвестирали общо 4259 часа труд в подкрепа на най-уязвимите хора от областта, отчетоха още от червенокръстката организация.

Областната младежка организация е добре функционираща и креативна структура, която има потенциал за партниране в разнообразни проекти, съобразени с реалните нужди на уязвимите деца и млади хора в областта. А в дейността на областната организация в Разград като цяло – съществува добра приемственост и толерантност между поколенията червенокръстки доброволци, отбелязаха от БЧК. През миналата година доброволците на БМЧК – Разград са реализирали четири фондонабирателни кампании, в които са събрани 1663.40 лева.

Отчетът за дейността на червенокръстката организация през изминалата година бе представен пред делегатите на годишното отчетно общо събрание на Областния съвет на БЧК. Сред гостите на събранието бяха д-р Николай Чобанов, член на НС на БЧК и Василка Каменова-зам.-генерален директор на БЧК и ръководител направление финансово-стопанска дейност, областният управител Гюнай Хюсмен, заместникът му Евгени Драганов, зам.-кметът Милена Орешкова, началниците на РУО и РДПБЗН в Разград Ангел Петков и комисар Емилиян Станев и други.

Делегатите на събранието обсъдиха промяна в мисията на организацията, с което усилията на хората работещи в нея, ще бъдат насочени към хуманизиране общностите и институциите и ще се стремят да оказват активна подкрепа на уязвимите хора в областта. Гласувани бяха още отчетът на бюджет 2019, докладът на Контролната комисия, проектът на бюджет и планът за работа на областната организация за 2020 година.