Областният управител Манол Кившанов бе гост на изложение на паднали еленови рога, което се проведе на територията на Държавно ловно стопанство „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР”, съобщиха от пресслужбата на институцията.

Представени бяха събраните през сезон 2017 паднали еленови рога от ловните стопанства в Несебър, Каракус, Правец, Росица, Сеслав и Воден, които бяха систематизирани по размери и произход.
На изложението присъстваха още директорът на „Северноцентрално държавно предприятие“ инж. Цветелин Миланов, председателят на „Професионална ловна асоциация в България“ инж. Иван Недков, директори на ловни и горски стопанства, служители по лова и други.
Домакинът на проявата инж. Кирил Колев сподели, че основната цел на това събитие е да се популяризира дейност, която се извършва в горите и по-специално в ловното стопанство. „Прегледът на падналите еленови рога носи много ценна информация за всички нас. Това са рогата от животни, които са живи и в момента обитават ловностопанските райони… През годините те са произвеждали много по-добри екземпляри, но нашата цел е всяка година да вдигаме нивото“, каза още инж. Колев.
В словото си при откриването инж. Иван Недков изтъкна достойнствата на подобна инициатива и направи оценка на състоянието на популацията, както и кратък анализ за състоянието и нивото на ловното ни стопанство в момента. Той поздрави ръководството и служителите на ловното стопанство, като подчерта, че това, което са създали е с общи усилия, с упорит труд и е повод за оптимизъм. „По падналите рога се съди за много неща… Рогата на елените разказват истории… Свършили сте отлична работа, може да се гордеете с нея“, каза още инж. Недков.
Той предложи да се подпише меморандум, с който да се обединят усилията в каузата „Благороден елен“, да се намерят начини да се привлекат и общините, да се присъединят всички, които имат отношение, обичат елените и искат да има повече и по-силни елени.