Кампания
„Здраве за белите дробове без тютюн“ организираха Регионална здравна
инспекция – Разград, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен
център към него.

„Спри сега за по-добро здраве утре“ казаха доброволците към Младежкия съвет по наркотични вещества в превантивна кампания посветена на 31 май-Световен ден без тютюн. Те раздадоха над 100 балона с послания, стикери и флаери посветени на темата. Освен това приканваха минаващите граждани да измерят количеството въглероден монооксид в издишания от тях въздух, измерването правеха експертите от Регионалната здравна инспекция.

68
лица на възраст от 16 до 70 – годишна възраст се възползваха от предоставената
възможност за измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и
количеството на карбоксихемоглобин в кръвта чрез апарат Smoker Lyzer.
Гражданите се интересуваха още от Кабинета за консултиране и  отказването от тютюнопушенето. Разпространени бяха
здравно – информационни материали, относно негативните здравни последици от
тютюнопушенето.