Постъпленията към 30 юни 2017 г. в бюджета от всички видове данъци и такси, администрирани от отдел „Местни данъци и такси” в Община Разград, е 4 978 000 лева, съобщи началникът на отдела Пешо Димитров. Като цяло планът за постъпления от местни налози е изпълнен на 60% .
Данъчните приходи към първото полугодие са в размер на 2 721 000 лева. 2500 лева са събрани от глоби.

Спрямо нередовните платци са предприети принудителни действия, обясни още Димитров. Към полугодието са съставени 300 акта на физически и 140 акта на юридически лица. 92 са предадените преписки на НАП на обща стойност 43 000 лева, като от НАП са събрани и преведени на общината 2500 лева.

280 броя са изпълнителните дела към частни съдебни изпълнители, които са събрали публични вземания за близо 140 000 лева.

До 30 юни бе крайният срок, в който жителите на община Разград трябваше да платят част от данъка върху недвижимите имоти, моторните превозни средства и такса битови отпадъци.
Според Закона за местните данъци и такси, налозите върху недвижимата собственост и автомобилите могат да се платят на две вноски – първата до 30 юни, а втората – до 31 октомври на текущата година. За всяка просрочена вноска обаче тече лихва.