Община Разград предоставя топъл обяд на 100 лица в риск, като дейностите се финансират по процедура за безвъзмездна финансова помощ Операция тип 3: 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и по Проект за разкриване на обществена трапезария по реда на чл.27, т.3 от Закона за социално подпомагане от Фонд “Социална закрила”.
Дейностите финансирани по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ са 01.06.2016 г. до 30.04.2017 г. за 50 лица.
Разкритата обществена трапезария от Фонд “Социална закрила” е с договорен срок от 03.10.2016 г. до 31.12.2016 г.- за 50 лица.
Основните дейности и по двата договора са осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб, всеки работен ден за общо 100 лица.
Целевите групи по проектите са: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/, скитащи и бездомни лица.

Предвид рисковете и проблемите на голяма част от ползвателите, които са възрастни хора и лица с увреждания с ограничена двигателна активност, с оглед улеснения достъп до услугата за лицата,чието местоживеене е на значително отстояние от обособената за целта трапезария в сграда на ДСП, Община Разград организирана алтернативна форма на предоставяне на храната в обособено за целта помещение на територията на квартал „Орел“. Реално в новооткрития пункт за раздаване на храна, услугата се предоставя на близо 40 ползватели. Днес те получиха за обяд риба като основно ястие, супа и хляб по случай Никулден.
По повод днешния празник- Никулден, за трима именици ползватели на услугата са осигурени персонални подаръци от СНЦ „Одисея” с председател Силвия Вълева. Сдружението, чрез немската фондация”Феломена”, осигурява за поредна година дарения-дрехи, обувки, завивки за нуждаещите се потребители по проектите, като от днес започва и раздаване на предоставените тази година помощи.