На среща, организирана от Областния управител на Разград Гюнай Хюсмен, бизнесът обяви, че е отворен за осигуряване на стажове и практика за ученици и студенти, но коментира и от какви специалисти има нужда, съобщиха от пресслужбата на областна управа.
Представители на структуроопределящи за региона предприятия и сектори се отзоваха на покана за работна среща във връзка с осигуряването на подготвени кадри и специалисти за нуждите на бизнеса в областта. В дискусията участва цялото ръководство на Русенския университет „Ангел Кънчев“ начело с ректора проф. Велизара Пенчева и председателя на Общото събрание на РУ чл.-кор. проф. Христо Белоев, както и директорът на Филиал Разград доц.д-р Станка Дамянова.
„Целта на срещата е сътрудничеството между бизнеса и университета да е изгодно и за двете страни, а оттам и за развитието на област Разград, защото един град е жив и когато има млади хора в него, и когато бизнесът в него е работещ“ – обясни в началото на срещата Областният управител Гюнай Хюсмен.
Конструктори на земеделска техника, технолози, инженери са дефицитните специалности за предприемачите от Лудогорието. Част от кадрите идват в реалния бизнес незапознати с новостите в технологиите – оплакаха се още бизнесмените. Освен искания обаче имаха и конкретни предложения за провеждане на практики и стажове в производството, ангажираха се и с осигуряване на стипендии за студенти, които биха желали да работят за тях след завършване на висшето си образование. Такива предложения дойдоха от „Биовет“, които на практика от една година работят на този принцип с ученици от ПГХТБТ “Мария Кюри“, от Асоциацията на зърнопроизводителите, „Балканфарма“, „Пилко“ и други.
Участниците в срещата лесно стигнаха до консенсус по отношение подобряване на връзките между тях. Към Русенския университет функционира Център за кариерно развитие, в който регистрираните фирми имат достъп до данни за завършващите всяка година абсолвенти, а пък дипломираните в университета и от предишни години получават информация за свободните позиции в предприятията. Подобна информация ще се разменя между университета и основните фирми в региона и чрез специално изготвен бюлетин с подобни данни, фирмите ще получават и информация за предстоящите защити на дипломни работи, тъй като и след такива наблюдения могат да открият и предложат работа на подходящи да техния сектор кадри.
В края на срещата Областният управител Гюнай Хюсмен заяви, че е доволен от интересната и ползотворна дискусия, а при необходимост и възникнали проблеми е готов да организира и други подобни срещи.