„Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества“ бе темата, която районният съдия Николай Борисов и прокурорът в Районна прокуратура Разград Зорница Цветкова представиха днес пред ученици от X а, X б, X в, и X г клас на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“.

          Магистратите разговаряха със средношколците за видовете наркотици, начините на приемането им и вредите, които нанасят върху човешкия организъм. Дискутирано бе защо младите хора посягат към тези забранени субстанции като най-честите отговори бяха – от скука, депресия, под влиянието на приятелската среда и от авантюристичното желание да опитат нещо ново/непознато.

          Пристрастяването към наркотичните вещества става много бързо, като социалните последици са изключително тежки, подчерта в своето изложение съдия Борисов. Препоръча им да не посягат към забранени субстанции и да избягват такава среда, като напомни, че повечето наркомани са започнали от любопитство. Предупреди ги, че алкохолът и цигарите също са вид наркотик, защото и към тях се развиват зависимости. Коментирани бяха и вредите, които нанасят т. нар. енергийни напитки и дишането на райски газ.

          Прокурор Цветкова запозна учениците с уредбата на престъпленията, свързани с производство, преработка, придобиване, държане и разпространение на наркотични вещества, криминализирани в нашия Наказателния кодекс.

          Като магистрат с дългогодишен опит в областта на наказателното право съдия Борисов обясни на гимназистите, че наркозависимите често, с цел да си набавят средства за наркотици, извършват редица престъпления като кражби и грабежи. Не са редки и случаите, когато разпродават или залагат по-ценните семейни вещи, подчерта още съдията. Акцентира, че в тези случаи не страда само наркоманът, но и всички около него – семейството и приятелите му. Предупреди ги, че синтетичните дроги отключват здравословни и психически проблеми, а наркозависимите лица са потенциално застрашени и от редица социалнозначими заболявания като ХИВ и хепатит С.    

          По време на срещите в свободен диалог учениците имаха възможност да задават въпроси както по темата, така и извън нея. Те получиха и брошури, предоставени от Висшия съдебен съвет.