В рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ наказателният съдия Николай Борисов от Районен съд – Разград гостува в НПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград.

Днес пред близо 80 ученици от 8 „а“, „б“, „в“ и „г“ клас магистратът говори за детското правосъдие – малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление, домашното насилие, участие в съдебни процедури, синя стая, органи, които могат да предложат подкрепа и защита.

Съдия Борисов обясни на учениците, че съгласно Наказателния кодекс с навършване на 14-годишна възраст децата вече са наказателно отговорни и носят наказателна отговорност за извършени от тях противообществени прояви. Ненавършилите 14 години не носят наказателна отговорност и не могат да бъдат съдени за извършени от тях престъпления, но подлежат на възпитание с конкретни мерки от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, разясни още магистратът.

Той информира учениците какво представлява т.нар. Синя стая, която се използва при разпити на деца, които са жертви или свидетели на престъпление. Акцентира, че по граждански и наказателни дела, когато някой е призован да свидетелства, е длъжен да казва истината, тъй като наказанието за лъжесвидетелстване е до 5 години „лишаване от свобода“.

Засегнат бе въпросът и колко вида истина има. С ролева игра бе демонстриран разпит в съдебна зала на няколко свидетели, „видели около 21 часа момче да чупи борчета и улични лампи“. След проведените „разпити“ стана ясно, че макар видели едно и също, възприятията на свидетелите са различни. В заключение магистратът обобщи, че различните показания не означават, че някой от свидетелите лъже, а просто всеки по различен начин е възприел извършителят на противоправното деяние. Обясни на учениците, че съдът, когато разглежда дело търси не абсолютната, а обективната истина – тази, която са я пресъздали максимален брой свидетели и вещи лица по делото.

Съдия Борисов засегна и наболялата в нашето общество тема за домашното насилие. Разясни, че това е всеки акт на насилие – физическо, психическо или сексуално, което се извършва в домашна среда. Подчерта, че ако някой стане жертва на престъпление е необходимо да сигнализира на тел. 112. Има и неправителствени организации, които също оказват подкрепа на пострадали лица. В случаите на домашно насилие полицията оказва незабавна 24-часова полицейска закрила. По Закона за защита от домашно насилие съдът, ако е сезиран с жалба от жертвата на домашно насилие, в деня на постъпване на жалбата, е длъжен да издаде Заповед за незабавна защита, информира ги още съдията.

 Теми на дискусия бяха още какви наказания е предвидил законодателят за средна и тежка телесна повреда, какви наказания се налагат за шофиране без свидетелство за управление на МПС и без регистрация на превозното средство по надлежния ред, какво се случва с конфискуваните вещи и т.н.

Беседите по Образователната програма с ученици от НПТГ продължават, като на 15 май единадесетокласници ще гостуват в Районен съд – Разград.