Равнището на безработица в област Разград през февруари е 10,8 процента. Спрямо предходния месец безработицата намалява с 0,2 процентни пункта. Това сочат данните на дирекция „Регионална служба по заетостта”. Броят на регистрираните безработни в трите бюра по труда в региона е 5629, с 87 по-малко в сравнение с първия месец на годината. От седемте общини в областта най-ниска е безработицата в община Разград – 5,0 процента. Най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 27,9 на сто. На работа през февруари са постъпили 325 безработни от област Разград. Трудовите посредници са осигурили заетост на 231 търсещи препитание, а с посредничеството на бюрата по труда други 17 човека от областта са наети по програми и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в обявените 178 места в бюрата по труда. Най-много свободни работни места са заявени от преработващата индустрия, държавното управление, селското стопанство, образованието. Според изнесените данни с престой на борсата повече от година към края на февруари в Разградско са 1970 или 35 на сто от всички регистрирани безработни. 69 процента от продължително безработните са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 64 на сто. Повече от половината от безработните в област Разград са с основно и по-ниско образование. Хората със средно образование са 43 процента, а висшистите без работа са само 6 на сто. Запазва се делът на безработните над 50 години, които представляват 50 процента от всички регистрирани. Тези от 30 до 49 години са 40 на сто, а младежите до 29 години – 10 процента. От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 398, сочи още анализът на трудовите експерти.