Будни граждани на град Кубрат спасиха бебе – горската ушата Сова, която е защитен вид птица според закона в България. Главният експерт към РИОСВ – Русе, Венелин Скарлатов, съобщи, че птицата пристигнала при него в края на миналата седмица около 23:00 ч. в добро състояние и без видими наранявания.

Експертът посочи, че при първоначалния преглед се оказало, че крилатото създание е от строго защитен вид. Става въпрос за вида горски ушати сови, които се срещат и в градски среди, но само сред борови дървета. 
Видът е рядък, но пък популацията успешно се развива в България, което предполага, че видът е още по-защитен от закона, тъй като в Европа е много рядък. Този вид достига размери три пъти по-малки от бухал и четири пъти по-голям от т.нар. „домашна“ кукумявка. В Кубрат са се наблюдавали успешни популации по дърветата и в някои домакинства, а като такова се посочват примери в семейства на ул. „Стефан Караджа“ в Кубрат.

Венелин Скарлатов посочи, че птицата е захранена лично от него с месо и вода след, а по-късно е предадена за доотглеждане в спасителния център в Стара Загора. По негови думи, с оглед на бебешкия пух и новите пера, совата е започнала обучение за полет от семейното гнездо в близкия парк „Омол“. Въпреки това по неизвестни причини птицата се е озовала на земята в градската среда. Това потвърждават и граждани на Кубрат, които обаче пишат и информират за случая с дни в социалната мрежа.
Парадоксално звучи, но според очевидци пернатият младеж е прекарал сам две денонощия на земята, като е обиколил цялото пространство на площад „Възраждане“ в Кубрат, без да бъде разкъсан от улични котки и кучета, които не липсват в града. Факт е обаче, че птицата оцелява съвсем сама. Свидетелства показват птицата на няколко места. Последно деца я бутат с пръчки, но снимките от това няма да бъдат показани. Будни граждани виждат птицата и я прибират, откарвайки я към Русе за спасение.