2020 година е особена за РБ „Проф. Боян Пенев” – навършват се 150 години библиотечно дело в Разград. Първи гост на рубриката е Женета Александрова, директор на културната институция. Водещата поставя акцент в разговора към равносметката, устойчивите инициативи на културния институт и към новите книги, които са закупени благодарение на спечелени две сесии на Министерството на културата.