Варненският апелативен съд изпраща отиващата си 2021 година с изцяло ремонтирани съдебна зала и помещения на деловодствата на Наказателното и Търговското отделения.

Припомняме, че съдебната институция разполага с една единствена зала, в която правораздават всички 8 съдебни състава. Заради затихването на на разговорите за нова Съдебна палата във Варна, модернизирането на залата бе основен приоритет, но Ковид пандемията забави изпълнението му. Средствата за ремонта бяха отпуснати целево от Висшия съдебен съвет. Проектът за цялостно обновяване бе защитен пред съвета още през 2019 г., а дейностите бяха планирани за 2020-та. Пандемичната обстановка и липсата на съдебна ваканция миналата година наложи отлагането им.

            Основният ремонт на залата приключи в средата на септември и оттогава откритите съдебни заседания протичат в далеч по-приветлива обстановка. Извършени бяха цялостни строително-монтажни работи, подменени са вратите и мебелировката, поставени са нови дървени облицовки, бюро на съдебния състав и секретаря, банки на страните. Продължаваме да използваме и бактерицидната дезинфекцираща лампа, за да опазим в максимална степен здравето на участниците в съдебните процеси.

Финалните щрихи бяха нанесени през последните седмици – с щори, допринасящи за уюта на помещението и с инсталирането на нова озвучителна и звукозаписна система. Подобряването на акустиката бе провокирано от резултатите от проекта “ Гражданско наблюдение на съда“, осъществен от студенти от Варненския свободен университет и Икономически университет – Варна. Един от посочените от младите хора проблеми бе именно лошото озвучаване в съдебната зала, което затрудняваше проследяването на изказванията на страните при провеждане на съдебните процеси.

Освен за функционалността и интериора, погрижихме се и за духа на залата, почитайки историческата памет и приемствеността. Поставихме пана с два ключови документа – указът на първия губернатор на Варна Павел Баумгартен, с който са назначени първите административни и съдебни власти, и така е поставено началото на съдебното дело във Варненския съдебен район. Второто пано напомня за задълженията, които съдиите и съдебните служители поемали с полагането на клетва, утвърдена в Закона за устройството на съдилищата от 1899 г.

Окръжният съд пък обнови коридора, водещ към съдебните зали в Съдебната палата.

А служителите в деловодствата на Търговското и Наказателното отделения ще посрещнат 2022-ра с ново обзавеждане и боядисани помещения. В първите седмици на новата година очакваме освежаване и на Гражданското деловодство.    Ръководството на Апелативния съд смята, че макар и в ограничена като площ работна среда, екипът на съда може да бъде още по-удовлетворен и ефективен, трудейки се в облагородено и ведро пространство.