В рубриката „Актуално” ще научите кои са новите 9 обекта, които са предложени за включване в Интегрирания план за градско развитие на град Разград. Чуйте повече в прикачения звуков файл.