5 521 000 са приходите от местни данъци и такси в Община Разград към края на първото шестмесечие на годината, съобщи началникът на отдел „Местни данъци и такси“ Пешо Димитров. Годишният план е малко над 8 500 000 лева. Най-динамични са постъпленията от данъка върху недвижимите имоти. Събрани са 1 005 000 лева, което е представлява 72% от годишната задача.
Пешо Димитров напомни, че крайният срок за плащане на първата вноска за имотните налози и за превозните средства е 2 юли. След тази дата започват да се начисляват лихви.
Подробности по темата  – в прикачения звуков файл.