Успешна 2018 година по отношение на приходите отчете началникът на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград Пешо Димитров. Какво бе изпълнението на приходната част на миналогодишния бюджет и откога стартира новата данъчна кампания 2019-та, подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.