Приключи приемът на документи за помощи за отопление. Подадени са общо 7392 заявления-декларации. Отпуснатите помощи са 5726, отказаните заявления са 1329, като в процес на обработка са 337. Това съобщи директорът на РД „Социално подпомагане“ Татяна Костова. Размерът на помощта е 374,15 лв.

Подробностите по темата от Татяна Костова може да чуете в прикачения звуков файл.