112 349,63 хил.лв. са постъпили по сметките на офиса на НАП в Разград през 2018 година, като изпълнението на годишния план е 118,93%, отчете на пресконференция днес директорът на местния офис Цанка Тъмнишка.

През 2018 г. са обслужени 53381 бр. клиенти със средно време за изчакване 5:06 и средно време за обслужване 5:17 минути, далеч под определения стандарт 20 мин, установен с Наредбата за административно обслужване.

През изминалата година бе въведено плащане на задължения чрез терминално устройство ПОС, включително виртуално. През периода има извършени  3360 транзакции с постъпила сума 1 305 181,10лв.

Извършени са 3 698 броя проверки и ревизии от дирекция „Контрол“ за задължени лица, регистрирани на територията на област Разград.

Подробности за дейността на служителите може да чуете в прикачения звуков файл.