Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кубрат, със секретар д-р Надие Карагьозова – Нади, награди призьорите в конкурса „Ученик за пример“. 38 ученика от всички степени на образованието от 6 общински училища получиха своите грамоти и награди на тържествена церемония в Ритуалната зала на Кубрат.

Проявата откри председателят на МКБППМН и зам.-кмет на община Кубрат Орхан Мехмед, а поздрав към присъстващите отправи и кметът Алкин Неби.

В конкурса участваха и партньорски училища, домакини на „Час по щастие“, които посочиха своите добри примери, общо 19 ученика бяха излъчени и наградени от Лозница, Самуил, Езерче и село Стоян Михайловски, общ. Нови пазар.

Подробности за конкурса може да чуете в прикачения звуков файл.

Снимки: д-р Надие Карагьозова – Нади