В рубриката „Актуално” Димитър Петров, пиар на библиотеката в Разград, разговаря с гостувалия наскоро пилигрим Тихомир Иванов, който представи своята книга „Камино: Пътят на завръщането” в Регионалната библиотека.

Младият смелчага преминал по пътя „Камино” дълъг 800 км. сам със своите „страхове”, както той сам споделя. Разказва още за преживяванията си и душевни открития случили се на пътеката започваща от Франция и приключваща до края на Испания.

Всяка година в различните сезони по Ел Камино вървят хиляди хора търсещи приключения, интересни случки и събития, изпитващи себе си физически и психически на възраст от младежи до над 80 годишни. Двама от Разград са преминали по този път – това са Йорданка Георгиева и Крася Кирова.

Подробностите – в прикачения звуков файл.