Учредително събрание на Областен съвет за интеграция на хората с увреждания се проведе днес в зала 712 на Областна администрация-Разград.

Съветът е консултативен орган към Областна администрация-Разград за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политиката в областта на интеграцията и създаване на равни възможности на хората с увреждания.

Форумът бе открит от областния управител Гюнай Хюсмен, а кратка анотация на новия Закон за хората с увреждания представи директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Татяна Костова.

Подробности в прикачения звуков файл.