100 процента от делата, разглеждани в Административен съд Разград, са решени в срок, стана ясно годишния доклад на институцията, представен от председателя й съдия Светла Робева.

През миналата година магистратите са разгледали 453 дела. От тях са решени 219 административни и 161 касационни или 90 процента от образуваните дела.

Подробностите за работата на служителите и магистратите през 2018 година може да чуете от съдия Робева в прикачения звуков файл.