7 091 000 лв. са постъпленията от местни данъци и такси в хазната на Община Разград към деветмесечието на 2018 година. Това се равнява на 82% изпълнение на годишната задача, заяви началникът на отдел „Местни данъци и такси“ Пешо Димитров. Сериозни са постъпленията от данък „Недвижими имоти“, където при план  1 400 000 лв., приходите са 1 216 000 лв. Преизпълнение на годишния план има при туристическия данък, тъй като един сериозните длъжници се е разплатил към Общината, отчете Димитров.

Издадените актове за установяване на задължение до момента са около 850. Заведени са 122 изпълнителни дела, на обща стойност 158 000 лв. Приходите, реализирани с помощта на публичен изпълнител са 133 000 лв.

Подробности за приходите по различните направления ще научите от Пешо Димитров в прикачения звуков файл.