Днес в рубриката „Актуална тема на деня” разговаряме с д-р Надие Карагьозова – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Кубрат и ръководител на клуб „Емпатия” за превантивната работа с подрастващите по отношение на агресията и други криминални прояви. Д-р Карагьозова ще акцентира и на вече стартирали и бъдещи инициативи. Конкретиката – в прикачения звуков файл.