Кампанията за прием на документи за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г. продължава до 31 октомври 2018 г., съобщи директорът на РДСП Татяна Костова.

Целевата помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2018 г. до 31 март 2019 г.  За отоплителен сезон 2018/2019г., месечният размер на целевата помощ е 74,83 лв. За петте месеца на отоплителния сезон сумата е 374,15 лв.

В заявленията задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

До момента, месец преди края на отоплителния сезон в Дирекциите „Социално подпомагане“ в област Разград са приети общо 6408 брой заявления-декларации за целева помощ за отопление, отпуснатите помощи са 4779 бр., а заповедите за отказани помощи са 939 бр. По общини броя на отпуснатите помощи са както следва:

Община Разград – приети заявления -декларации 1300, отпуснати помощи 1020 бр.;

Община Исперих – приети заявления -декларации 1222, отпуснати помощи 710 бр.;

Община Кубрат – приети заявления -декларации 1293, отпуснати помощи 1030 бр.;

Община Завет – приети заявления -декларации 808, отпуснати помощи 618 бр.;

Община Лозница – приети заявления -декларации 689, отпуснати помощи 588 бр.;

Община Самуил – приети заявления -декларации 711, отпуснати помощи 524 бр.;

Община Цар Калоян – приети заявления -декларации 385, отпуснати помощи 289 бр.;

Все още има голям брой заявления –декларации, които са в процес на обработка – 690 бр. До края на месец октомври се очаква да бъдат приети и обработени още заявления. Към момента данните сочат, че броя на получилите помощи за отопление ще бъде близък до броя на лицата получили подпомагане през миналия отоплителен сезон.

За миналия отоплителен сезон 2017-2018г.  в област Разград подпомогнати с целева помощ за отопление са били 7596 лица и семейства.

Като цяло, в сравнение с предходните години се наблюдава леко увеличаване броя на целевите помощи за отопление.