От началото на октомври ученици по проект „Мисия доброволец“ към СУ „Христо Ботев“ и Домашен социален патронаж – гр. Разград, започнаха съвместна доброволческа дейност, свързана с подпомагане на възрастни самотно живеещи хора за преодоляване на социалната изолация. Първата среща бе на 1 октомври – Международния ден на възрастните хора.

Какви съвместни инициативи още ще се проведат,  ще разберете от директора на Домашен социален патронаж Янка Георгиева. В следващия материал ще имате възможност и да се информирате и за това как работи трапезарията за социално слаби и за предстоящите промени по програмата за личните асистенти.