Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместник областният управител Нурие Црънгалова участваха в традиционната съвместна пресконференция за представяне на резултатите от националното външно оценяване на учениците от 7 клас в региона и поздравиха учениците, техните учители и директори, както и РУО-Разград за добрите резултати, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

От презентацията, изготвена от
експерта по БЕЛ Ивелина Николова и експерта по математика Атанас Дончев, стана
ясно, че тазгодишните седмокласници от Разградска област са на 16-то място в
страната на изпита по БЕЛ и на 12-то място по математика. Миналата година са
били съответно на 19-то и 23-то. Точките, които са получени, са близо до
средните за страната 48,61 т. по БЕЛ при средно за страната 53,06 и 29,66 при
средно 33,62 точки за страната. Има няколко училища, които са с резултати над
средните за страната, по БЕЛ това са: ОУ“Васил Левски“-Разград,
ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград, ОУ“Н.Икономов“-Разград, СУ“Христо Ботев“-Кубрат,
ОУ“Ив.С.Тургенев“-Разград, ОУ“Отец Паисий“-Подайва, ОУ“Хр.Ботев“-Исперих,
ОУ“В.Левски“-Сушево, СУ“Св.св. Кирил и Методий“-Завет, СУ“Св.св. Кирил и
Методий“-Самуил.

По математика с резултати над
средните за страната са учениците от: ОУ“Васил Левски“-Разград, СУ“Св.св. Кирил
и Методий“-Завет, ОУ“Никола Икономов“-Разград, ОУ“Христо Ботев“-Исперих,
ОУ“Н.Й.Вапцаров“-Разград.

По БЕЛ няма ученик с
максималния брой отчки – 100, в страната са общо 16, но в региона има три деца
с 99,5 точки. По математика има едно дете със 100 точки, то е от
ОУ“Н.Икономов“-Разград, още три са близо до максималния брой – те са от
ОУ“Васил Левски“-Разград и ОУ“Н.Икономов“-Разград.

Слабите оценки по БЕЛ са 113, а
по математика – 285.

По български език децата се
затрудняват с граматиката, синтактичната синонимия и тълкуването на текст, а се
справят добре с намиране на информация в текст, лексикология и разпознаване на
факти от художествен текст.

По математика затрудненията са
във връзка с: вероятност на случайно събитие, еднакви триъгълници, моделиране с
числови изрази, разчитане на данни, задачи с практическо приложение на
наученото, а успешно се справят седмокласниците с: намиране на корен на
уравнение, решение на неравенство, прилагане на заучен алгоритъм, формули за
съкратено умножение.

Г-н Хюсмен бе впечатлен от финала на презентацията, който задава бъдеще, показва
желание за развитие. В рубриката „А сега накъде“ се извеждат приоритети,
свързани с подобряване и задълбочаване  на методическа подготовка от РУО, анализи на
регионално и училищно равнище с акцент, върху училищата, които се нуждаят от
повече работа и усъвършенстване, обучения на учители да създават и оценяват
въпроси, които проверяват уменията на учениците, осигуряване на образователни
ресурси, ориентирани към придобиване на умения, обмяна на опит между училищата
от региона по отношение на прилагане на добри практики и ефективни методи.

„Фрапиращо добри са
постиженията от НВО тази година, виждам, че дават резултати усилията на
правителството и РУО през последните години и Разградска област и върви напред
в образователната сфера. РУО и началникът на институцията Ангел Петков имат
моята пълна подкрепа в тази насока. Образованието е и мой личен приоритет.“ –
увери г-н Хюсмен.

На 2 и 3 септември всеки от
училищните директори на средни училища ще представи в РУО анализ на резултатите
в неговото учебно заведение – съобщи началникът на РУО-Разград Ангел Петков.
Той коментира също, че подобряването на материално-техническата база в учебните
заведения е значително и е предпоставка за по-пълноценна работа на учителите.
Само през последните години в училищата в Разградско са вложени 14 милиона лева
за подобряване на материално-техническата база и предстоят още подобни
инвестиции – информира Петков.