Разград е в предепидемична обстановка от грип и остри респираторни заболявания, каква е заболяемостта за предходната седмица и кои са най-засегнатите възрастови групи, подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.