„Първа регионална среща на социалните услуги в Община Разград. Партньорство между държавната и местна власт при предоставянето на социални услуги и подкрепа престижа на социалните работници“ се проведе в петък. Събитието бележи откриването на седмицата на Социалната работа в Община Разград, във връзка със Световния Ден на социалната работа и социалния работник, а подробностите може да чуете в прикачения звуков файл.